فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

276 صفحه ----- علی مرادی ---- آیلار

 

قیمت کتاب: 79,000 ریال

icon icon

266صفحه ---- سید زین العابدین حسینی – محمد علی صارمی نائینی – مهدی تازه ----- سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

 

قیمت کتاب: 145,000 ریال

icon icon

424 صفحه ---- دکترمحمد قلی محمدی ----- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 165,000 ریال

icon icon

860 صفحه ----- مسعود سلطانی ---- ناشر : انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 340,000 ریال

icon icon

344 صفحه ----- مهندس مجید صلصال ----- کوه نور

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

617 صفحه ---- دکتر رحمت الله هوشمند -----دانشگاه اصفهان

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

592 صفحه ----- ویلیس جی تامپکینز – جان جی وبستر ---- دکتر علی پیروزی ---- دانشگاه امام رضا

 

قیمت کتاب: 245,000 ریال

icon icon

300 صفحه ---- مهندس علی مسگری – مهندس هادی قناد ---- صفار

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

380 صفحه ---- دبلیو استوراد تی استابز ---- اشکان اشرفی ---- انتشارات فنی ایران

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

253 صفحه ---- مهندس هادی قناد – مهندس علی مسگری ---- صفار

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

124 صفحه ----- مهندس غلامعلی سرابی تبریزی ----- صفار

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

600 صفحه ---- جی سی داس ----- بهروز وحیدی و مهندس محمد جواد البرزی و مهندس رضا شریعتی نسب ---- وزارت نیرو برق منطقه ای کرمان

 

قیمت کتاب: 230,000 ریال

icon icon

347 صفحه ----- مجتبی جعفرزاده – هلی اوسط غلامی ---- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

854 صفحه ----- ا . ب . کارلسون ----- محمد خیام روحانی ----- نشر دانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 310,000 ریال

icon icon

274 صفحه ------ دکتر صادق جمالی ----- دانشگاه علم و صنعت

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

213 صفحه ----- کازوتاناکا ----- علی وحیدیان کامیاد / حامدرضا طارقیان ----- دانشگاه فردوسی مشهد

 

قیمت کتاب: 128,000 ریال

icon icon

779 صفحه ----- برگن - ویتال ----- دکتر حمید لسانی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 320,000 ریال

icon icon

424 صفحه ----- حسین زمرشیدی ---- ازاده و انتشارات زمرد

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

680 صفحه بزرگ ----- زیگفرید گیدیون ---- منوچهر مزینی ---- انتشارات علمی فرهنگی

 

قیمت کتاب: 380,000 ریال

icon icon

214 صفحه با جلد گالینگور ----- پیرفون مایس – پروفسور پلی تکنیک ایالتی لوزان سوئیس ----- مجتبی دولتخواه ----- ملائک

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

202 صفحه با جلد گالینگور ----- پل رودولف ----- امیر اعلاعدیلی ----- همام

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

200 صفحه روغنی با جلد گالینگور ----- کوین روش ----- امیر اعلا عدیلی ----- همام

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

218 صفحه ---- نیکلاس استانلی پرایس ----- میر محسن موسوی ----- دانشگاه هنر

 

قیمت کتاب: 98,000 ریال

icon icon

528 صفحه با جلد گالینگور ----- مصطفی کیانی ----- موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

210 صفحه ----- دکتر سعید منجم ----- انگیزه

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

590 صفحه گالینگور ----- گرشاسب نریمانی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 310,000 ریال

icon icon

358 صفحه ----- مهندس حسین اکبرزادگان ----- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 40,000 ریال

icon icon

878 صفحه با جلد گالینگور ----- دکتر مجتبی اسدی کپورچال ----- علم و دانش

 

قیمت کتاب: 420,000 ریال

icon icon

250 صفحه ----- دکتر شمس نوبخت – سجاد رضائی – جواد کریم پور خامنه – محمدوریا خورده بینان ---- کتاب آوا

 

قیمت کتاب: 190,000 ریال

icon icon

388 صفحه ----- ج – اچ - بانکز ----- دکتر علی خدائی ----- انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 155,000 ریال

icon icon