فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

440 صفحه ---- سی . یوگورال ---- دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف ----- دانشگاه تربیت مدرس

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

350 صفحه ---- مهندس سید محسن محسنی شکیب ----- دانشگاه امام حسین

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

512 صفحه ---- دکتر نادر فنائی ---- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 220,000 ریال

icon icon

252 صفحه ---- سید هاشم بنی هاشم ---- به نشر

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

200 صفحه ---- راجر ام مک کوی ---- رضا جعفری ---- مرکز نشر دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

171 صفحه بزرگ ---- دکتر سعید پیراسته ---- لیلا فرزین پور --- انتشارات شهیدی

 

قیمت کتاب: 166,000 ریال

icon icon

175 صفحه ---- دکتر حسین آشوری ----- جهاد دانشگهی واحد صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

165 صفحه ---- محمدپور بافرانی – محمد تقی امیری ----- انتشارات ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 97,000 ریال

icon icon

304 صفحه ---- جان دیتا ---- رضا اسلامی فارسانی ---- لویه

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

208 صفحه ----- اسماعیل افلاکی ---- امیر کبیر

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

372 صفحه ----- علیرضا بقراط – بهرام نادی – امیر محمودزاده ----- شاخص سازان

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

287 صفحه ---- براجا ام داس ----- مهندس شاهرخ رفیعی ( براساس ترجمه شاپور طاحونی ) ----- آزاده

 

قیمت کتاب: 118,000 ریال

icon icon

640 صفحه ----- دکتر محمدبای بوردی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 266,000 ریال

icon icon

287 صفحه ----- براجا ام داس ----- شاهرخ رفیعی ----- آزاده

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

215 صفحه بزرگ ---- اردشیر اطیابی ---- نشر جویبار

 

قیمت کتاب: 164,000 ریال

icon icon

635 صفحه ----- براجا ام . داس ----- اردشیر اطیابی ----- نشر کتاب دانشگاهی

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

451 صفحه ----- ن - سیتویچ ----- دکتر محمود وقائیان ---- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

379 صفحه ---- براجاام داس ----- حسین صالح زاده ----- دانشگاه علم و صنعت

 

قیمت کتاب: 168,000 ریال

icon icon

312 صفحه ----- هومن حیدریان ---- آوند اندیشه

 

قیمت کتاب: 133,000 ریال

icon icon

340 صفحه ----- دکتر ابراهیم مقیمی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 140,000 ریال

icon icon

704 صفحه ----- دکتر حسن احمدی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

688 صفحه ---- دکتر حسن احمدی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 247,000 ریال

icon icon

295 صفحه ---- دکتر ابراهیم مقیمی ----- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

391 صفحه ----- ماکس دریو ---- مقصود خیام ---- انتشارات مبنا

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

200 صفحه ----- مهدی پرنا ----- سیمای دانش

 

قیمت کتاب: 110,000 ریال

icon icon

74 صفحه با جلد رحلی و صفحات رنگی ----- توسعه آموزش و کلید آموزش ----- کلید آموزش

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

191 صفحه بزرگ ---- ابراهیم همت خواه ----- انتشارات ابتدا

 

قیمت کتاب: 178,000 ریال

icon icon

173 صفحه ----- سعید نعمتی – فرزانه طهموریان – امیر عطار عباسی ----- صفار

 

قیمت کتاب: 147,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- دکتر یوسف زندی ----- فروزش

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

330 صفحه ----- مهندس سید کمال الدین آل محمد ----- انتشارات دانشگاه واحد اسلامی دزفول

 

قیمت کتاب: 250,000 ریال

icon icon