فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

1 لوح فشرده ----- لوح رسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- لوح رسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- لوح رسا

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ----- فانوس

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

3 لوح فشرده ---- فانوس

 

قیمت کتاب: 169,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ----- فانوس ----- اموزش plc

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

4 لوح فشرده ----- قصد داریم تا ابتدائی ترین موارد برق کاری رو به شما اموزش دهیم که ممکنه بعضی اوقات موارد خیلی پیش پا افتاده به نظر می آیند – اما در خاتمه متوجه می شوید که چقدر دانش شما افزایش یافته - آویژه

 

قیمت کتاب: 200 ریال

icon icon

1 لوح ---- سافتک

 

قیمت کتاب: 138,000 ریال

icon icon

1 لوح ---- سافتک ---- آموزش کاربردی

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- آموزش مولتی مدیا و با مصالهای کاربردی بدون محدودیت نصب بهمراه نرم افزار ---- فانوس

 

قیمت کتاب: 149,000 ریال

icon icon

4 لوح ----- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- پارسیان افزار -----بیش از 8 ساعت مطالب آموزشی از مقدماتی تا پیشرفته

 

قیمت کتاب: 179,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار

 

قیمت کتاب: 189,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- لوح گسترش دنیای نرم افزار

 

قیمت کتاب: 189,000 ریال

icon icon

قابل استفاده برای کلیه رشته ها ---- نوآوران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

2 لوح ---- قابل استفاده برای کلیه رشته ها ----- مهرگان و داتیس

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

3 لوح ---- آموزش به شیوه مولتی مدیا و بیش از5 ساعت آموزش بهمراه نرم افزار 3d home architectura ---- مهرگان

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

2 لوح فشرده بهمراه نرم افزار ----- نوآوران

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

1 لوح فشرده ---- قابل استفاده برای رشته های عمران و معماری ---- رساسافت

 

قیمت کتاب: 125,000 ریال

icon icon

قابل استفاده برای رشته عمران ---- مهندس یار

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

قابل استفاده برای مکانیک ---- 3 لوح فشرده ----- مهندس یار و مکانیک نوین

 

قیمت کتاب: 200,000 ریال

icon icon

317 صفحه ----- مهندس نقی فرزان ----- انتشارات کارنو

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

221 صفحه ----- مهندس سوران اشعری ----- صانعی شهمیرزادی

 

قیمت کتاب: 139,000 ریال

icon icon

340 صفحه ---- مهندس پرویز نمک فروش ---- نشر ماکان

 

قیمت کتاب: 158,000 ریال

icon icon

426 صفحه ---- بهروز فرشی – جواد علیزاده کاکلر – قاسم خبازیان ---- امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon

128 صفحه ----- آنیل کی چوپرا ---- دکتر مسعود محمودآبادی – سید محمدرضا حسنی ---- نوآور

 

قیمت کتاب: 130,000 ریال

icon icon

254 صفحه ----- محمد تقی کاظمی ----- موسسه انتشارات علمی

 

قیمت کتاب: 90,000 ریال

icon icon

165 صفحه --- مسعود پوربابا – سهراب زیرک کار ----- دانشگاه آزاد مراغه

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

310 صفحه ---- ایرج محمودزاده کنی ---- انتشارات دانشگاه تهران

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

260 صفحه بزرگ ---- مجید احتیاط – پونه تقی زاده – یاسمن جلیلی – رکسانا حسینی – مهدیه حق الهی – ادیب خزائی ----- انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 187,000 ریال

icon icon