فروشگاه کتاب عمران ، معماری و نقشه برداری

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

به این سایت مراجعه نمائید Www.Shop-civil.ir

کتابفروشی اینترنتی دانشگاهی عمران نفت حفاری

928 صفحه با جلد گالینگور و رحلی ----- مم ر اخوان لیل آبادی – شاپور طاحونی ----- انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

قیمت کتاب: 360,000 ریال

icon icon

112 صفحه ---- دکتر مهدی قالیبافان ---- سانو و مهندسان مشاور

 

قیمت کتاب: 97,000 ریال

icon icon

478 صفحه ----- حسین مرادی – حمیدرضا مجیدیان ---- آزاده

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

482 صفحه ---- دکتر مجتبی ازهری – دکتر سیدرسول میرقادری ----- ارکان

 

قیمت کتاب: 150,000 ریال

icon icon

675 صفحه با جلد گالینگور و رحلی ------ مجید رضا نقیه ----- نشر ارکان اصفهان

 

قیمت کتاب: 330,000 ریال

icon icon

302 صفحه بزرگ ----- حسین صباغیان ----- سری عمران

 

قیمت کتاب: 240,000 ریال

icon icon

400 صفحه ----- علی مزروعی – حسن بقائی – علی گوهربخش – مهندس امیدتی تی دژ ----- نشر پردازش

 

قیمت کتاب: 115,000 ریال

icon icon

323 صفحه ---- نشر توسعه ایران

 

قیمت کتاب: 122,000 ریال

icon icon

1100 صفحه ---- مهندس مهران بکایی بکائی – امیرمسعود سامانی ---- ارکان دانش

 

قیمت کتاب: 430,000 ریال

icon icon

735 صفحه ----- مهندس مهران بکائی – امیر مسعود سامانی ----- ارکان

 

قیمت کتاب: 290,000 ریال

icon icon

430 صفحه ----- حمید شکری خانقاه ---- مشکوة

 

قیمت کتاب: 160,000 ریال

icon icon

448 صفحه ----- عباس فرزام ---- باستان

 

قیمت کتاب: 175,000 ریال

icon icon

475 صفحه بهمراه یک لوح اموزشی ----- Fundamentals Of English Grammar Fourth Edition

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon

864 صفحه با جلد گالینگور ----- انتشارات کمانگیر

 

قیمت کتاب: 470,000 ریال

icon icon

340 صفحه با جلد گالینگور مشکی ----- انتشارات سازمان آموزش زبانهای بین المللی

 

قیمت کتاب: 185,000 ریال

icon icon

867 صفحه با جلد گالینگور ---- دکتر اعتمادیان ----- کمانگیر

 

قیمت کتاب: 350,000 ریال

icon icon

504 صفحه ----- گریک پری ---- مهندس زارع پور ---- نص

 

قیمت کتاب: 100,000 ریال

icon icon

634 صفحه ---- حسین جردکانی ---- سرنا

 

قیمت کتاب: 70,000 ریال

icon icon

515 صفحه ---- موریس مانو ----- دکتر قدرت سپیدنام ---- انتشارات خراسان

 

قیمت کتاب: 195,000 ریال

icon icon

306 صفحه ---- حمیدرضا مقسمی ---- گسترش علوم پایه

 

قیمت کتاب: 60,000 ریال

icon icon

716 صفحه ---- بایرون اس گاتفرید ----- حسین ابراهیم زاده قلزم ---- سالکان و نشردانشگاهی تهران

 

قیمت کتاب: 85,000 ریال

icon icon

464 صفحه ---- مهندس حسین جوردکانی ---- بهینه

 

قیمت کتاب: 65,000 ریال

icon icon

286 صفحه ---- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 80,000 ریال

icon icon

600 صفحه ---- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 120,000 ریال

icon icon

408 صفحه ---- دیباگران تهران

 

قیمت کتاب: 82,000 ریال

icon icon

664 صفحه ----- مهندس عین اله جعفرنژاد قمی ---- علوم رایانه

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

274 صفحه ----- مهندس احمد کاظمی – مهندس مصطفی مرادی – مهندس جمشید افشانی ----- بهتا پژوهش

 

قیمت کتاب: 177,000 ریال

icon icon

360 صفحه ----- دکتر عبداحسین صراف زاده ---- ناقوس

 

قیمت کتاب: 148,000 ریال

icon icon

575 صفحه ----- ویلیام هیت – جک کمرلی – استیون دوربن ---- مهندس سید جواد سید فتاحی ----- کیمیا گستر

 

قیمت کتاب: 157,000 ریال

icon icon

512 صفحه ---- دی . سی . گرین ---- مهندس پژمان صمدزادگان ---- انتشارات آشیان

 

قیمت کتاب: 180,000 ریال

icon icon